Generelle vilkår og betingelser (GTC) for onlinebutikken

Gyldig fra: 28.06.2023

Generelle vilkår og betingelser for online-varebestillinger
Nedenstående GTC indeholder også de lovpligtige oplysninger om dine rettigheder som forbruger i henhold til reglerne om fjernkontrakter og elektronisk handel.

1. Virksomhedens identitet

SG-AirTec GmbH
Administrerende direktører: Sven Grassnick, Birger Herz
Wiesharder Markt 8
24983 Handewitt
Tyskland

Repræsenteret af: Administrerende direktør: Sven Grassnick, Birger Herz

Telefon: 04608 973 30 23
E-mail: info@sg-airtec.de

2. anvendelsesområde

(1) Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, der indgås med os af en forbruger eller erhvervsdrivende (“kunde”) i vores onlinebutik og på grundlag af telefon- eller postordrer, i den version, der er gyldig på tidspunktet for ordren. Modstridende eller supplerende GTC for iværksættere modsiges hermed. De bliver kun en del af kontrakten, hvis det udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Dette gælder især for modbekræftelser fra køberens side med henvisning til hans forretnings- eller købsbetingelser.
(2) En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.
(3) Iværksættere er fysiske eller juridiske personer eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.
Kunder i henhold til disse vilkår og betingelser er både forbrugere og iværksættere.
5. Generelle vilkår og betingelser eller andre betingelser fra kunden bliver ikke en del af kontrakten, medmindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde.

3 Tilbud og indgåelse af kontrakt

Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er udelukkende tysk.
Produktbeskrivelserne i vores online shop er ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.
Bestillingsprocessen for indgåelse af kontrakten omfatter følgende trin i butikssystemet:
– Valg af tilbud i den ønskede specifikation (størrelse, farve, antal)
– Tilføjelse af tilbuddet til indkøbskurven
– Tryk på knappen ‘Bestil’
– Indtast fakturerings- og leveringsadresse
– Valg af betalingsmetode
– Gennemgå og behandle ordren og alle indtastninger
– Tryk på knappen ‘Bestil med forbehold for betaling’.
– Bekræftelsesmail om, at ordren er modtaget
4. Korrektionsmuligheder i bestillingsprocessen
– Kunden kan til enhver tid korrigere sine personlige oplysninger, inden han afsender sin bindende ordre, ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der stilles til rådighed og forklares i ordreprocessen.
– Indkøbskurven kan til enhver tid ændres via navigationslinjen, før bestillingsprocessen er afsluttet. Inden ordren sendes, har køberen mulighed for at tjekke alle detaljer. Eventuelle fejl i indtastningen vises, og køberen bliver bedt om at rette de respektive indtastningsfelter. Desuden har køberen mulighed for at annullere købet til enhver tid ved at forlade webshoppens webside.
5. Kundens bestilling uden for webshoppen, f.eks. ved hjælp af en e-mail, kan afgives af kunden f.eks. ved at udfylde bestillingskortet, på anden måde skriftligt eller telefonisk. I hvert tilfælde er det vigtigt, at kunden beskriver de ønskede varer så præcist som muligt, blandt andet ved at angive de respektive ordrenumre samt produktbetegnelsen.

6) Hvornår kontrakten med os træder i kraft, afhænger af den betalingsmetode, du har valgt:

PayPal:
Under bestillingsprocessen vil du blive omdirigeret til hjemmesiden for online betalingsudbyderen PayPal. Der kan du indtaste dine betalingsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen til PayPal. PayPal vil blive anmodet af os om at indlede betalingstransaktionen, når ordren er blevet placeret i butikken, og dermed acceptere dit tilbud.

Forudbetaling:
Vi accepterer din ordre ved at sende en erklæring om accept i en separat e-mail inden for to dage, hvor vi giver dig vores bankoplysninger.

Hvis en ordre af en eller anden grund ikke kan accepteres, vil vi straks informere kunden. Betalinger, der allerede er foretaget af køberen, vil straks blive refunderet af sælgeren i et sådant tilfælde.

4. Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt ret til fortrydelsesret. Iværksættere har på den anden side ikke en frivillig fortrydelsesret.
3.2 Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i Sælgers fortrydelsespolitik.
3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

5. opbevaring af kontrakttekst

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredataene og vores GTC via e-mail. Du kan se dine kontraktdata på din kundekonto, når du har afgivet din ordre.

6. Leveringsbetingelser

Ud over de angivne produktpriser påløber der yderligere omkostninger afhængigt af forsendelsesmetoden, som vil blive vist, før ordren sendes.
Hvis en fortrydelsesret eksisterer og udøves, skal kunden bære omkostningerne ved returforsendelsen.

7. Betalingsbetingelser

Følgende betalingsmetoder er generelt tilgængelige i vores butik:

Forudbetaling
Hvis du vælger forudbetaling, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betaling.

Kreditkort
Når du afgiver din ordre, sender du os også dine kreditkortoplysninger.
Når du har legitimeret dig som legitim kortholder, beder vi dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen umiddelbart efter bestillingen. Betalingstransaktionen udføres automatisk af kreditkortselskabet, og dit kort debiteres.

SEPA direkte debitering
Når du afgiver ordren, giver du os et SEPA-mandat til direkte debitering. Vi informerer dig om datoen for debitering af kontoen (såkaldt prenotification). Ved at indsende SEPA Direct Debit Mandate anmoder vi vores bank om at igangsætte betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen udføres automatisk, og din konto debiteres.
Kontoen debiteres, før varerne afsendes.
Perioden for forudgående varsel om datoen for debitering af kontoen (såkaldt prenotification-periode) er 2 dage.

PayPal
Du betaler fakturabeløbet via onlineudbyderen Paypal. I princippet skal du være registreret der eller registrere dig først, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen til os (undtagelse: gæsteadgang, hvis relevant). Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen.

8. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom, indtil den fulde betaling er foretaget.

For iværksættere gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra en igangværende forretningsforbindelse er afviklet fuldt ud. Du må videresælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, som led i den almindelige forretningsgang; du overdrager os på forhånd alle krav, der opstår som følge af dette videresalg – uafhængigt af enhver kombination eller blanding af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, med en ny vare – til et beløb svarende til fakturabeløbet, og vi accepterer denne overdragelse. Du er fortsat bemyndiget til at inddrive kravene, men vi kan også selv inddrive krav, hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser.

9. Transportskader

1. til forbrugerne:
Hvis varerne leveres med tydelige transportskader, bedes du reklamere over sådanne fejl til leveringsfirmaet så hurtigt som muligt og kontakte os med det samme. Undladelse af at klage eller kontakte os har ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. Men de hjælper os til at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.
2. for iværksættere:
Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har overgivet varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen. Blandt forhandlere gælder forpligtelsen til at inspicere og give besked om mangler reguleret i § 377 HGB (tysk handelslov). Hvis du undlader at give den deri regulerede meddelelse, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke var genkendelig under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en mangel.

10. Betingelser for vouchere erhvervet ved køb

1. Værdikuponer, der kan købes via sælgers webshop, kan kun indløses i sælgers webshop, medmindre andet er angivet i værdikuponen.
2. Kuponer og resterende kuponsaldi kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor kuponen blev købt. Resterende kreditter vil blive krediteret kunden indtil udløbsdatoen.
3. Værdikuponer kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
4. Der kan kun indløses én voucher pr. ordre.
5. Værdikuponer kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af yderligere værdikuponer.
Hvis værdien af voucheren ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som vi tilbyder, vælges til at udligne forskellen.
7. Kreditbalancen på en voucher bliver hverken udbetalt i kontanter eller forrentet.
Værdikuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser voucheren i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive indehavers manglende berettigelse, juridiske umyndighed eller manglende repræsentative myndighed.

11. Garanti

Alle varer fra vores butik er underlagt lovbestemte garantikrav.
For forbrugere er forældelsesfristen for krav om mangler ved brugte varer et år fra levering af varen.
For iværksættere er forældelsesfristen for mangelkrav et år fra risikoens overgang; de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 478 BGB forbliver uberørt.
Med hensyn til iværksættere skal kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelser, der er inkluderet i kontrakten, betragtes som en aftale om varens kvalitet; vi påtager os intet ansvar for offentlige erklæringer fra producenten eller andre reklameudsagn.
Hvis den leverede vare er mangelfuld, yder vi i første omgang garanti til iværksættere efter vores valg ved at afhjælpe manglen (efterfølgende forbedring) eller ved at levere en vare uden mangler (omlevering).
Ovenstående begrænsninger og forkortelse af tidsfrister gælder ikke for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.
– i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred
– i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svigagtig hensigt
– i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser).
– inden for rammerne af et garantiløfte, for så vidt det er aftalt
– for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.
Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres præcise vilkår og betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.

12. Ansvar

(1) Vi hæfter altid uden begrænsning for krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.
– i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred,
– i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
– i tilfælde af garantiløfter, i det omfang det er aftalt, eller
– for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven åbnes.
(2) I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for kontraktens korrekte gennemførelse, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra vores side, fra vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er ansvarsbeløbet begrænset til den skade, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes. I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

13. bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (ODR), som du kan finde her https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure og er ikke indstillet på at gøre det. Vi deltager derfor ikke i proceduren “Alternativ tvistbilæggelse” (ADR) via portalen Online Dispute Resolution (ADR).

14 Afsluttende bestemmelser, værneting, gældende lov

Hvis du er iværksætter, gælder tysk lov med undtagelse af FN’s konvention om aftaler om internationalt salg af varer.
Hvis du er erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er vores hjemsted det eneste værneting for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem os og dig.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.