Fortrydelsesret for forbrugere

(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige).

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra datoen,

– hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller tager varerne i besiddelse, hvis du har bestilt en eller flere varer som en del af en samlet ordre, og disse er eller vil blive leveret samlet;

– hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse eller har taget de sidste varer i besiddelse, hvis du har bestilt flere varer som en del af en samlet ordre, og disse leveres separat;

– hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportør, har overtaget den sidste delforsendelse eller det sidste stykke, hvis du har bestilt varer, der leveres i flere delforsendelser eller stykker;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (SG-AirTec GmbH, Wiesharder Markt 8, 24983 Handewitt,Telefon: 04608 973 30 23, E-mail: info@sg-airtec.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev, en fax eller en e-mail sendt med posten) om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model for fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.

Du kan udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en anden klar erklæring. Hvis du gør brug af denne mulighed, vil vi straks sende dig en bekræftelse på modtagelsen af en sådan tilbagekaldelse (f.eks. via e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din udøvelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at afprøve varens kvalitet, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

– til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis produktion forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
– til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
– for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
– for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber før tid i tilfælde af kontrakter

– ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering;
– for levering af varer, hvis disse er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
– for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

– Til SG-AirTec GmbH, Wiesharder Markt 8, 24983 Handewitt, e-mail: info@sg-airtec.de:

– Jeg/vi (*) fortryder herved den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/
levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/ modtaget den (*)

– Navn på forbruger(e)
– Adresse på forbruger(e)
– Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)
– Dato

(*) Slet det, der ikke er relevant.